• “Mắc màn” cho cam, người dân Ngọc Sơn thu lãi lớn
    2018-09-07 13:50:00

    (Baohatinh.vn) - "Mắc màn" cho cam là cách làm đặc biệt được anh Nguyễn Trí Đức ở xã Ngọc Sơn, Thạch Hà, (Hà Tĩnh) áp dụng hơn 2 năm qua. Đây đang là phương pháp bảo vệ cây trồng đem lại hiệu quả cao trong phòng tránh côn trùng, mở ra hướng sản xuất nông nghiệp sạch tại địa phương này.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]