• Thi đua quyết thắng - động lực tạo nên sức mạnh của LLVT Hà Tĩnh
    2018-11-29 05:45:00

    (Baohatinh.vn) - Thời gian qua, phong trào Thi đua quyết thắng (TĐQT) và công tác thi đua khen thưởng của lực lượng vũ trang (LLVT) Hà Tĩnh đã được triển khai thực hiện đồng bộ, rộng khắp, hiệu quả, thực sự trở thành động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]