• Truyền thông kiến thức phòng chống mua bán người cho 800 người dân Nghi Xuân
    2021-01-17 17:39:00

    (Baohatinh.vn) - Hơn 800 người dân huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa được phổ biến kiến thức về phòng chống mua bán người thông qua hình thức truyền thông giao lưu hấp dẫn.

  • Nhà sạch, đường xanh nhờ bàn tay phụ nữ
    2018-07-05 16:09:00

    (Baohatinh.vn) - Đến thời điểm hiện tại, Nghi Xuân được đánh giá là một trong những huyện đứng tốp đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Kết quả đáng ghi nhận đó là nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, trong đó có vai trò không nhỏ của các cấp hội phụ nữ.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]