• Triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ kịp thời, hiệu quả
  2022-05-18 12:42:00

  (Baohatinh.vn) - Để thực hiện tốt Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương, Ngân hành Chính sách xã hội (NHCSXH) phối hợp thực hiện kế hoạch đã đề ra, đảm bảo các chương trình được triển khai kịp thời, công khai, minh bạch, đến đúng đối tượng thụ hưởng.

 • Tìm giải pháp trọng tâm xây dựng kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững
  2022-04-05 09:36:00

  (Baohatinh.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, mục tiêu những tháng tiếp theo là tiếp tục đảm bảo phát triển nhanh, bền vững, ổn định kinh tế vĩ mô...

 • Việt Nam tập trung thúc đẩy phục hồi kinh tế xanh và bao trùm
  2022-02-25 12:25:00

  (Baohatinh.vn) - Hội nghị quốc tế “Thúc đẩy phục hồi kinh tế xanh và bao trùm: Bài học từ kinh nghiệm quốc tế” đã tạo ra một diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan chia sẻ tầm nhìn, kinh nghiệm thực tiễn liên quan tới kích thích kinh tế sau đại dịch COVID-19.

 • Rà soát chính sách, xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ
  2022-02-16 18:57:00

  (Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn yêu cầu các sở, ngành, đơn vị nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, triển khai hiệu quả, đúng pháp luật Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, góp phần phục hồi, phát triển KT-XH sau đại dịch COVID-19.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]