• Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2021: Phục hồi và phát triển bền vững
    2021-12-05 12:52:00

    (Baohatinh.vn) - “Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2021: Phục hồi và phát triển bền vững” đã đánh giá toàn diện các vấn đề đang đặt ra, từ đó xây dựng và ban hành chính sách hỗ trợ nền kinh tế sớm trở lại trạng thái bình thường mới, không “lỡ nhịp” xu thế phục hồi và phát triển của thế giới.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]