• Trực chiến ngăn chặn lâm tặc và “giặc lửa”
    2019-03-21 13:32:00

    (Baohatinh.vn) - Để ngăn chặn lâm tặc, "giặc lửa", Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đã tổ chức đóng lán trại canh giữ tại các điểm nóng thường có nguy cơ xảy ra khai thác gỗ trái phép và thành lập nhiều tổ trực gác lửa rừng.

  • Vì mục tiêu phát triển rừng bền vững
    2018-11-16 11:30:00

    (Baohatinh.vn) - Quản lý, bảo vệ và sử dụng rừng bền vững, có hiệu quả là mục tiêu xuyên suốt, được cán bộ, nhân viên Công ty Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn (Hà Tĩnh) thực hiện trong nhiều năm qua.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]