• Chú trọng nội dung trong sinh hoạt Đảng ở cơ sở
    2017-05-10 12:33:00

    (Baohatinh.vn) - Sáng 10/5, huyện ủy Nghi Xuân tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" và Chỉ thị số 11-CT/TW “về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch dự và chỉ đạo hội nghị.

  • Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên về sinh hoạt chi bộ
    2017-05-04 18:03:00

    (Baohatinh.vn) - Chiều 4/5, Thành uỷ Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10- CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; sơ kết thực hiện Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ.

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]