• Tham mưu triển khai công tác đối ngoại hiệu quả, toàn diện
    2017-02-24 21:51:00

    (Baohatinh.vn) - Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

  • Viện trợ phi chính phủ thúc đẩy phát triển kinh tế, an sinh xã hội ở Hà Tĩnh
    2016-12-09 09:45:00

    (Baohatinh.vn) - Trong bối cảnh khó khăn, các nguồn viện trợ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài (gọi tắt là nguồn PCP) có ý nghĩa rất lớn trong phát triển KT-XH và đảm bảo an sinh xã hội. Đó không chỉ nói lên tình đoàn kết hữu nghị quốc tế, vai trò của công tác đối ngoại nhân dân mà còn khẳng định nghĩa cử cao đẹp là không biên giới...

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]