• Bội chi Quỹ BHYT ở Hà Tĩnh đang ở mức báo động
    2016-09-17 06:03:00

    (Baohatinh.vn) - Cân đối Quỹ BHYT 6 tháng đầu năm tại Hà Tĩnh vượt 47.973 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ 12,9% so với KCB BHYT. Dự báo cân đối Quỹ BHYT theo ước thu BHYT năm 2016 vượt 249.766 triệu đồng...

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]