• Số ca mắc COVID-19 ở Hà Tĩnh tiếp tục giảm, ngày 13/4 có 273 trường hợp
  2022-04-13 18:58:00

  (Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh, từ 18h ngày 12/4 đến 18h ngày 13/4, 13 địa phương trên toàn tỉnh có thêm 273 người mắc COVID-19.

 • Ngày 12/4, ca mắc COVID-19 mới ở Hà Tĩnh giảm còn 286
  2022-04-12 19:01:00

  (Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Hà Tĩnh), từ 18h ngày 11/4 đến 18h ngày 12/4, 13 địa phương trên toàn tỉnh có thêm 286 người mắc COVID-19.

 • Ngày 11/4, Hà Tĩnh có 290 ca mắc COVID-19
  2022-04-11 18:40:00

  (Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Hà Tĩnh, từ 18h ngày 10/4 đến 18h ngày 11/4, 13 địa phương trên toàn tỉnh có thêm 290 người mắc COVID-19.

 • Ngày 10/4, Hà Tĩnh có 306 ca mắc COVID-19
  2022-04-10 18:57:00

  (Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Hà Tĩnh), từ 18h ngày 9/4 đến 18h ngày 10/4, 13 địa phương trên toàn tỉnh có thêm 306 người mắc COVID-19.

 • Ngày 1/4, Hà Tĩnh có 715 ca mắc COVID-19
  2022-04-01 19:42:00

  (Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tỉnh, từ 18h ngày 31/3 đến 18h ngày 1/4, Hà Tĩnh có thêm 715 người mắc COVID-19.

 • Ngày 31/3, Hà Tĩnh có 737 ca mắc COVID-19
  2022-03-31 19:17:00

  (Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Hà Tĩnh), từ 18h ngày 30/3 đến 18h ngày 31/3, 13 địa phương trên toàn tỉnh có thêm 737 người mắc COVID-19.

 • Ngày 30/3, Hà Tĩnh có 757 ca mắc COVID-19
  2022-03-30 19:07:00

  (Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh, từ 18h ngày 29/3 đến 18h ngày 30/3, 13 địa phương trên toàn tỉnh có thêm 757 người mắc COVID-19.

 • Ngày 28/3, Hà Tĩnh có 826 ca mắc COVID-19
  2022-03-28 19:03:00

  (Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh, từ 18h ngày 27/3 đến 18h ngày 28/3, 13 địa phương trên toàn tỉnh có thêm 826 người mắc COVID-19.

 • Ngày 27/3, Hà Tĩnh có 874 ca mắc COVID-19
  2022-03-27 19:30:00

  (Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Hà Tĩnh), từ 18h ngày 26/3 đến 18h ngày 27/3, 13 địa phương trên toàn tỉnh có thêm 874 người mắc COVID-19.

 • Ngày 26/3, Hà Tĩnh có 885 ca mắc COVID-19
  2022-03-26 18:55:00

  (Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh, từ 18h ngày 25/3 đến 18h ngày 26/3, 13 địa phương trên toàn tỉnh có thêm 885 người mắc COVID-19.

 • Ngày 17/3, Hà Tĩnh có 944 ca mắc COVID-19
  2022-03-17 19:15:00

  (Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Hà Tĩnh), từ 18h ngày 16/3 đến 18h ngày 17/3, 13 địa phương trên toàn tỉnh có thêm 944 người mắc COVID-19.

 • Ngày 16/3, Hà Tĩnh có 927 ca mắc COVID-19
  2022-03-16 19:09:00

  (Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh, từ 18h ngày 15/3 đến 18h ngày 16/3, 13 địa phương trên toàn tỉnh có thêm 927 người mắc COVID-19.

 • Ngày 15/3, Hà Tĩnh có 886 ca mắc COVID-19
  2022-03-15 19:04:00

  (Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Hà Tĩnh), từ 18h ngày 14/3 đến 18h ngày 15/3, 13 địa phương trên toàn tỉnh có thêm 886 người mắc COVID-19.

 • Ngày 14/3, Hà Tĩnh có 986 ca mắc COVID-19
  2022-03-14 19:35:00

  (Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh, từ 18h ngày 13/3 đến 18h ngày 14/3, cả 13 địa phương trên toàn tỉnh có thêm 986 người mắc COVID-19.

 • Ngày 12/3, Hà Tĩnh có 896 ca mắc COVID-19
  2022-03-12 19:24:00

  (Baohatinh.vn) - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thông tin, từ 18h ngày 11/3 đến 18h ngày 12/3, Hà Tĩnh có 896 ca mắc COVID-19.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]