• Phòng chống tiêu cực, tham nhũng: Tại sao “trên nóng, dưới lạnh”?
  2018-06-29 12:01:00

  Trên nóng, dưới lạnh" là câu chữ được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sử dụng khi nói về tình trạng chậm chuyển biến ở các cấp cơ sở trong công tác xây dựng Đảng, phòng chống tiêu cực, tham nhũng.

 • Đấu tranh ngăn chặn biểu hiện suy thoái trong cán bộ, đảng viên
  2018-05-19 09:15:00

  (Baohatinh.vn) - Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ ra những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghị quyết nêu nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh ngăn chặn biểu hiện suy thoái tập trung vào 4 nhóm: Về giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. Đảng ta nhấn mạnh tiến hành phải đồng bộ với tinh thần kiên quyết, kiên trì, quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn.

 • Tổng Bí thư dự Hội nghị toàn quốc về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
  2017-02-24 15:01:00

  Ngày 24/2, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.

 • Đề án về công tác chính trị tư tưởng cần bám sát thực tiễn tỉnh nhà
  2017-02-15 19:10:00

  (Baohatinh.vn) - Chiều 15/2, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn chủ trì cuộc họp BTV Tỉnh uỷ để nghe và cho ý kiến về Đề án “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chính trị tư tưởng trong tình hình mới”. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Nam Hồng và Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cùng dự.

 • Nhất định thành công nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng
  2016-12-13 14:36:00

  (Baohatinh.vn) - Toàn Đảng, toàn dân đang quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]