• Chớ dại dùng vỏ thùng sơn đựng thực phẩm
    2016-09-27 08:39:00

    (Baohatinh.vn) - Tác hại của việc dùng vỏ thùng sơn để đựng thực phẩm đã được phản ánh rất nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng phần lớn người dân không có điều kiện tiếp cận.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]