• Trữ lượng nước ngầm nhiễm mặn vùng ven biển Hà Tĩnh có xu hướng tăng
  2019-11-03 11:37:00

  (Baohatinh.vn) - Theo kịch bản, đến năm 2020, trữ lượng nước nhạt các địa phương ven biển Hà Tĩnh giảm gần 0,5%, ngược lại, trữ lượng nước nhiễm mặn tăng hơn 1%.

 • Vai trò của tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong ứng phó với biến đổi khí hậu
  2019-08-01 11:57:00

  (Baohatinh.vn) - Đây là nội dung được tập trung thảo luận tại hội thảo “Tăng cường sự tham gia của tổ chức xã hội – nghề nghệp trong tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững” diễn ra vào sáng nay (1/8) tại TP Hà Tĩnh.

 • Bổ sung quy hoạch tài nguyên nước, đa dạng sinh học trình HĐND tỉnh
  2018-06-25 13:55:00

  (Baohatinh.vn) - Phát biểu chỉ đạo cuộc họp nghe kết quả thực hiện điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đề nghị Sở TN&MT và đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến góp ý để tiếp tục điều chỉnh, bổ sung nội dung; trên cơ sở các văn bản quy hoạch, Sở TN&MT tham mưu xây dựng Tờ trình để sớm trình HĐND tỉnh.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]