• Đảm bảo nếp sống văn minh trong mùa lễ hội ở Hà Tĩnh
    2020-01-11 18:54:00

    (Baohatinh.vn) - Đi lễ hội đầu xuân là hành động nhằm thỏa mãn nhu cầu văn hóa tinh thần và ước vọng của người dân. Để có mùa lễ hội ở Hà Tĩnh an toàn, văn minh, cần sự sâu sát của các cấp chính quyền và đặc biệt là nhận thức, ý thức của người dân khi tham gia thực hành các lễ hội.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]