• Biệt phái cán bộ, sao cho thuận cả đôi đường
    2018-05-09 15:53:00

    (Baohatinh.vn) - Biệt phái cán bộ ở Hà Tĩnh được thực hiện từ huyện về cấp xã và cấp xã lên huyện. Hai cách này đã mang lại những hiệu quả cụ thể, thế nhưng, một số nơi có cán bộ đi đang chịu ít nhiều ảnh hưởng.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]