• PMI Việt Nam giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3
    2016-11-01 09:26:00

    (Baohatinh.vn) - Nikkei vừa công bố Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của Việt Nam (một chỉ số tổng hợp đo lường kết quả hoạt động của ngành sản xuất) trong tháng 10. Trong đó, PMI Việt Nam giảm từ mức 52,9 điểm của tháng trước xuống còn 51,7 điểm trong tháng này, biểu thị mức cải thiện nhẹ trong điều kiện kinh doanh và là mức cải thiện yếu nhất kể từ tháng 3.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]