• Làm kinh tế giỏi, nông dân Hà Tĩnh thu tiền tỷ mỗi năm
    2018-09-11 06:11:00

    (Baohatinh.vn) - Bình quân hàng năm, Hà Tĩnh có trên 80.000 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Kết quả đó khẳng định sự nỗ lực vươn lên của nông dân Hà Tĩnh trên các lĩnh vực. Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” những năm qua phát triển mạnh mẽ, tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]