• Thiên Lộc kiện toàn cán bộ để “lấy lại” bằng đạt chuẩn nông thôn mới
    2018-05-22 05:42:00

    (Baohatinh.vn) - Thiên Lộc từng là niềm tự hào của huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) trong xây dựng NTM. Vậy nhưng, đầu năm 2018, xã bị thu hồi bằng đạt chuẩn. Trước thực tế đó, BTV Huyện ủy Can Lộc đã tổ chức kiểm điểm tập thể BCH Đảng bộ xã, cá nhân liên quan, chỉ đạo sắp xếp lại cán bộ, quyết tâm “lấy lại” bằng đạt chuẩn NTM.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]