• Thu hút FDI trước kỳ vọng mới
    2017-02-08 14:04:00

    Nhà đầu tư nước ngoài vẫn tin tưởng vào môi trường đầu tư của Việt Nam và chắc chắn họ sẽ ra quyết định nhanh hơn để nắm bắt cơ hội trong bối cảnh hội nhập thay đổi nhanh chóng.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]