• “Đòn gánh” thu ngân sách của ngành thuế Hà Tĩnh
    2017-01-17 17:08:00

    (Baohatinh.vn) - Với những cố gắng không ngừng, tổng thu ngân sách năm 2016 “chốt” ở con số 5.489 tỷ đồng (vượt kế hoạch Bộ Tài chính giao), niềm vui như vỡ òa trong mỗi cán bộ ngành thuế tỉnh nhà. Góp phần rất lớn vào thành quả đó với số thu chiếm gần 50%, Phòng Kiểm tra thuế số 1 đã khép lại một năm nỗ lực trong vai trò “đòn gánh” của ngành.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]