• Đang đông, Cẩm Xuyên đã lo chống hạn vụ hè thu năm sau
    2018-12-01 12:38:00

    (Baohatinh.vn) - Đến thời điểm này, các hồ đập trên địa bàn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã ở mức báo động nguồn nước cấp phục vụ sản xuất. Vì vậy, tuy mới đầu đông nhưng huyện đã phải tính các biện pháp phòng chống thiếu nước cho vụ hè thu năm sau.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]