• Các đơn vị tài chính, ngân hàng Hà Tĩnh làm việc cả 2 ngày nghỉ cuối năm
    2017-12-21 10:07:00

    (Baohatinh.vn) - Đó là yêu cầu mà Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa đặt ra đối với các ngành thuế, kho bạc, ngân hàng nhằm phục vụ tốt hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đáp ứng kịp thời công tác thu ngân sách, giải ngân, nhu cầu vốn SX-KD, tiêu dùng; phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]