• Đừng thụ động chờ dự án trong đầu tư tiêu chí điện
    2016-07-28 05:37:00

    (Baohatinh.vn) - Hiện trên địa bàn Hà Tĩnh còn 21 xã chưa đạt chuẩn về tiêu chí điện trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Điều này không chỉ ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân vùng nông thôn mà còn tác động xấu đến sự phát triển KT-XH cũng như tiến độ xây dựng NTM của các địa phương.

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]