• Làng biển chật vật với tiêu chí giao thông nông thôn mới
    2018-07-11 16:59:00

    (Baohatinh.vn) - N ăm 2018, Xuân Hội là một trong 3 xã còn lại của huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) phải hoàn tất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, trong số 7 tiêu chí còn lại, có tiêu chí quá khó khiến nỗ lực chạy đua với thời gian của địa phương có phần chững lại…

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]