• Tìm chủ sở hữu 56 xe máy, 2 xe ô tô
  2019-08-06 00:32:00

  Công an TX Kỳ Anh đang tạm giữ 56 xe máy, 2 xe ô tô không rõ nguồn gốc xuất xứ. Vậy Công an TX Kỳ Anh ra thông báo này để ai là chủ sở hữu số xe máy, xe ô tô nói trên được biết, đến tại trụ sở Công an TX Kỳ Anh, khi đi mang theo giấy tờ liên quan để làm các thủ tục theo quy định của pháp luật.

 • Tìm chủ sở hữu 70 xe máy không rõ nguồn gốc xuất xứ
  2019-03-24 07:26:00

  Công an TX Kỳ Anh đang tạm giữ 70 xe máy không rõ nguồn gốc xuất xứ. Vậy, Công an TX Kỳ Anh ra thông báo này để ai là chủ sở hữu số xe máy nói trên được biết, đến tại trụ sở Công an TX Kỳ Anh, khi đi mang theo giấy tờ liên quan để làm các thủ tục theo quy định của pháp luật.

 • Tìm chủ sở hữu 164 xe mô tô
  2018-07-29 09:28:00

  Công an TP Hà Tĩnh đang tạm giữ 164 xe mô tô vi phạm hành chính chưa rõ nguồn gốc, chủ sở hữu. Nay, thông báo ai là chủ sở hữu của các phương tiện mang theo giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp đến Công an thành phố Hà Tĩnh để giải quyết.

 • Tìm chủ sở hữu 4 xe ô tô và 48 xe mô tô
  2018-06-10 07:46:00

  Công an thị xã Kỳ Anh thông báo tìm chủ sở hữu 4 xe ô tô và 48 xe mô tô không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ai là chủ sở hữu của các phương tiện nói trênđến tại trụ sở Công an TX Kỳ Anh, khi đi mang theo giấy tờ liên quan để làm các thủ tục theo quy định của pháp luật.

 • Tìm chủ sở hữu 4 xe ô tô không rõ nguồn gốc xuất xứ
  2018-03-02 09:35:00

  Công an TX Kỳ Anh đang tạm giữ 4 xe ô tô không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nay thông báo này để ai là chủ sở hữu các xe ô tô nói trên được biết, đến tại trụ sở Công an TX Kỳ Anh, khi đi mang theo giấy tờ liên quan để làm các thủ tục theo quy định của pháp luật.

 • Tìm chủ sở hữu 4 xe ô tô không rõ nguồn gốc xuất xứ
  2018-02-25 07:52:00

  Công an TX Kỳ Anh đang tạm giữ 4 xe ô tô không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nay, thông báo này để ai là chủ sở hữu các xe ô tô nói trên được biết, đến tại trụ sở Công an TX Kỳ Anh, khi đi mang theo giấy tờ liên quan để làm các thủ tục theo quy định của pháp luật.

 • Công an TX Kỳ Anh thông báo tìm chủ sở hữu 72 xe máy
  2018-01-01 09:55:00

  Công an thị xã Kỳ Anh thông báo. Hiện nay, Công an thị xã Kỳ Anh đang tạm giữ 72 xe máy không rõ nguồn gốc xuất xứ.

 • Tìm chủ sở hữu
  2017-10-15 10:13:00

  Trong thời gian qua, qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và giữ gìn TTATGT, Công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh có tạm giữ một số xe mô tô không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ như sau (sắp xếp theo thứ tự - loại xe - màu - số khung - số máy):

 • Tìm chủ sở hữu 69 xe máy các loại
  2017-04-25 07:19:00

  Công an huyện Kỳ Anh đang tạm giữ 69 xe máy hai bánh không rõ nguồn gốc xuất xứ. Vậy, xin thông báo này để ai là chủ sở hữu số xe máy nói trên được biết đến tại trụ sở Công an Kỳ Anh để làm các thủ tục theo quy định của pháp luật.

 • Tìm chủ sở hữu 41 xe mô tô các loại
  2017-03-28 07:54:00

  Công an thành phố Hà Tĩnh thông báo truy tìm chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp 41 xe mô tô các loại bị tạm giữ trong thực hiện đợt “Cao điểm tấn công, truy quét tội phạm trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Hà Tĩnh”

 • Thông báo truy tìm chủ sở hữu xe mô tô
  2017-03-27 09:06:00

  Qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tuần tra xử lý vi phạm trật tự ATGT, vi phạm khác, Công an TP Hà Tĩnh phát hiện thu giữ, tạm giữ một số xe mô tô không có giấy tờ, chưa rõ nguồn gốc các xe mô tô (có bảng thống kê toàn bộ các loại xe tại trụ sở Công an TP Hà Tĩnh).

 • Tìm chủ sở hữu một số hàng hóa
  2017-02-12 08:29:00

  Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tạm giữ một số hàng hóa không có chủ sở hữu bao gồm:

 • Tìm chủ sở hữu xe ô tô (TOYOTA FORTUNER) 7 chỗ ngồi
  2016-12-27 08:28:00

  Xe ô tô đã qua sử dụng nhãn hiệu TOYOTA FORTUNER; màu sơn: bạc; loại xe: 7 chỗ ngồi; số máy: 1KD 667882; số khung: ~MROYZ59GX01105548~.

 • Tìm chủ sở hữu xe ô tô 7 chỗ ngồi
  2016-11-14 10:09:00

  Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Hà Tĩnh hiện đang tạm giữ xe ô tô chưa xác định được chủ sở hữu. Vì vậy, chúng tôi thông báo ai là chủ sở hữu đến kiểm xác minh giải quyết.

 • Tìm chủ sở hữu 23 xe máy
  2016-09-07 08:10:00

  Công an thị xã Kỳ Anh đang tạm giữ 23 xe máy không rõ nguồn gốc xuất xứ. Vậy, thông báo này để ai là chủ sở hữu số xe máy nói trên được biết, đến tại trụ sở Công an thị xã Kỳ Anh, khi đi mang theo giấy tờ liên quan để làm các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]