• Đến năm 2021, Hà Tĩnh phấn đấu giảm 3.268 biên chế sự nghiệp
  2018-06-05 14:43:00

  (Baohatinh.vn) - Đó là một trong những mục tiêu trọng tâm của tỉnh Hà Tĩnh trong công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan nhà nước, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

 • Hà Tĩnh sáp nhập 6 chi cục thuế, giảm 10% cán bộ
  2018-05-08 07:24:00

  (Baohatinh.vn) - Dự kiến, đến đầu tháng 7/2018, công tác sáp nhập 12 chi cục thuế huyện, thị xã, thành phố của Hà Tĩnh thành 6 chi cục thuế khu vực sẽ được hoàn tất. Với lộ trình này, đến 2020 ngành thuế Hà Tĩnh sẽ tinh giản được 10% cán bộ viên chức so với thời điểm hiện tại.

 • Xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
  2017-11-29 12:27:00

  (Baohatinh.vn) - Trình bày Nghị quyết số 18-NQ/TW tại hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 sáng nay (29/11), Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh sự cần thiết việc xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

 • Khai mạc hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6
  2017-11-29 09:30:00

  (Baohatinh.vn) - Sáng 29/11, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức khai mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

 • Trước Nghị quyết Trung ương 6, Hà Tĩnh kiện toàn tổ chức bộ máy ra sao?
  2017-11-29 08:23:00

  (Baohatinh.vn) - Trước Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương khoá XII được ban hành, cấp uỷ, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đã trăn trở, thể hiện quyết tâm chính trị cao và thực hiện đạt nhiều kết quả trong sắp xếp, tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

 • Tất cả vì hiệu lực, hiệu quả bộ máy hành chính!
  2016-12-17 08:04:00

  (Baohatinh.vn) - Kết luận 05-KL/TU của BTV Tỉnh ủy hướng tới nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả các tổ chức, đơn vị. Muốn vậy, phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó, sáp nhập các tổ chức, đơn vị được coi là bước căn bản, tác động tới cắt giảm biên chế, tiết kiệm ngân sách. Khối lượng công việc này không thể thực hiện trong ngày một ngày hai, dẫu trước đó, Nghị quyết 26/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đã đạt những kết quả bước đầu.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]