• Tình yêu Tổ quốc - sợi chỉ đỏ của hoạt động tuổi trẻ Hà Tĩnh
    2020-01-25 11:50:00

    (Baohatinh.vn) - Đúng như tên gọi “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, từ ngày được Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam khởi xướng, phong trào đã khơi dậy tình yêu Tổ quốc trong hàng ngàn thanh niên Hà Tĩnh, trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi hoạt động của các cấp hội LHTN Việt Nam.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]