• Hà Tĩnh xây dựng mới 3 trạm biến áp 110 kV
    2018-10-11 16:04:00

    (Baohatinh.vn) - Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đang triển khai xây dựng 2 trạm biến áp 110 kV trên địa bàn Cẩm Xuyên, Nghi Xuân và đã có quyết định đầu tư trạm 110 kV Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

  • Điện lực Hương Sơn đánh số cột điện, treo biển an toàn
    2018-09-09 13:11:00

    (Baohatinh.vn) - Trên 400 km đường dây hạ thế, hơn 80 km đường dây trung thế, 62 trạm biến áp đã được chỉnh trang theo hướng thông minh, tinh gọn là kết quả ấn tượng trong công tác chỉnh trang lưới điện của Điện lực Hương Sơn – Hà Tĩnh.

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Tắt [X]