• Phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng mạnh giàu
    2019-09-29 05:34:00

    (Baohatinh.vn) - Với vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức, trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả thiết thực trong các lĩnh vực. Đặc biệt, hoạt động chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ (KHCN) vào sản xuất và đời sống được Liên hiệp Hội quan tâm chú trọng.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]