• Khi các bố già trở thành mọt sách
    2017-02-10 08:28:00

    Đấy là thế hệ các bố già đọc sách chăm chỉ nhất mà người ta từng biết. Thực ra, có thể coi đó là một thú tiêu khiển do ngồi tù quá lâu và bị cô lập với thế giới.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]