• Hà Tĩnh có 535 trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia
  2018-11-05 12:08:00

  (Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh hiện có 535/727 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 73,6%. Cùng với sự nỗ lực của chính quyền các cấp, các nhà trường, chương trình nông thôn mới đã và đang là yếu tố làm thay đổi diện mạo những mái trên mọi miền quê.

 • Gian nan huy động nguồn lực xây trường chuẩn quốc gia
  2017-01-12 15:10:00

  (Baohatinh.vn) - Theo quy định hiện hành, một trường chuẩn quốc gia phải đạt 5 tiêu chuẩn; trong đó, một trong những tiêu chuẩn khó nhất là cơ sở vật chất (CSVC) và thiết bị. Chặng đường vươn tới danh hiệu trường chuẩn quốc gia đối với nhiều trường học là vô cùng gian nan khi trăm cái khó đều dồn vào chữ “kinh phí”.

 • Xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn với nông thôn mới
  2016-12-05 05:30:00

  (Baohatinh.vn) - Mục tiêu của Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) là đến năm 2020, huyện sẽ “chạm” đích NTM. Ngành GD&ĐT huyện đang có những lộ trình vững chắc gắn xây dựng trường chuẩn quốc gia một cách bền vững với việc hoàn thành 2 tiêu chí giáo dục theo mục tiêu của địa phương...

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]