• Xét đặc cách viên chức giáo dục tiểu học
    2016-11-06 09:58:00

    Thực hiện Công văn số 4335/UBND-NC1 ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc tuyển dụng viên chức; UBND TP HàTĩnh thông báo: Xét tuyển đặc cách viên chức giáo dục bậc tiểu học thuộc thành phố Hà Tĩnh năm 2016 (lần 2)

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]