• Một huyện đoàn ở Hà Tĩnh chỉ còn 2 người làm việc
    2019-05-06 05:25:00

    (Baohatinh.vn) - Mặc dù lãnh đạo phong trào đoàn ở địa phương giàu truyền thống và có tới 27 đoàn xã, thị trấn trực thuộc (chưa tính tổ chức đoàn khối cơ quan), tuy nhiên, Huyện đoàn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) hiện chỉ còn 2 biên chế.

  • Hà Tĩnh cho phép tuyển viên chức ở các đơn vị sự nghiệp tự chủ
    2019-01-03 05:33:00

    (Baohatinh.vn) - Trên cơ sở tham mưu, đề xuất của Sở Nội vụ Hà Tĩnh, thời gian qua, UBND tỉnh đã phê duyệt đề án sáp nhập, giao quyền tự chủ về chi thường xuyên - chi đầu tư và chi thường xuyên cho một số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]