• Công an xã chính quy ứng cử đại biểu HĐND như thế nào?
    2021-03-04 09:23:00

    (Baohatinh.vn) - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nhuần đã thông tin cụ thể về việc giới thiệu công an chính quy về xã (gọi tắt công an xã) ứng cử đại biểu HĐND các cấp khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]