• Tiếp tục ưu đãi thuế để phát triển nông nghiệp, nông thôn
    2016-10-13 15:28:00

    Mở rộng diện miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, ngân sách Nhà nước sẽ mất khoảng 53,5 tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, đây vẫn là biện pháp cần thiết để thúc đẩy đầu tư, phát triển nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn hiện nay.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]