• Nuôi dưỡng văn hóa phi vật thể ở quê hương Đại thi hào Nguyễn Du
    2019-06-15 05:18:00

    (Baohatinh.vn) - Nhắc đến Nghi Xuân (Hà Tĩnh) là nhớ đến quê hương của Đại thi hào Nguyễn Du... Vùng đất non xanh nước biếc này từ ngàn đời nay đã trở thành cái nôi nuôi dưỡng văn hóa phi vật thể. Nghi Xuân không chỉ có ca trù, ví giặm, trò Kiều mà còn có nhiều lễ hội, tập tục và di sản phong phú.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]