• Gìn giữ phong tục tết Việt
  2021-02-11 05:23:00

  (Baohatinh.vn) - Các phong tục cổ truyền đang dần được thay thế bằng những hoạt động mới trong đời sống xã hội. Tuy vậy, nhiều gia đình, nhiều người vẫn rất trân trọng, gìn giữ các mỹ tục như cách để gìn giữ cội nguồn văn hóa của dân tộc.

 • Chim bay phượng múa trên trái cây ngày tết ở Hà Tĩnh
  2021-02-06 15:03:00

  (Baohatinh.vn) - Những loại quả quen thuộc ngày tết dưới đôi tay khéo léo, tài hoa của người thợ điêu khắc ở Hà Tĩnh đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mang đậm nét văn hóa Việt.

 • Đề xuất giải pháp phát huy giá trị văn hóa, con người Hà Tĩnh thời kỳ hội nhập
  2020-12-04 18:20:00

  (Baohatinh.vn) - Các giải pháp để xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, con người Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập đã được các nhà nghiên cứu văn hóa đề xuất tại hội thảo khoa học chuyên ngành.

 • Văn hóa trong bữa ăn gia đình Việt
  2020-04-19 15:00:00

  (Baohatinh.vn) - Ăn uống không chỉ đơn thuần duy trì sự sống mà còn là nét văn hóa gọi là văn hóa ẩm thực. Từ cách ăn uống, có thể phần nào thấy được trình độ văn hóa, trình độ nhận thức thẩm mỹ của một cá nhân, một gia đình, một vùng miền và một dân tộc.

 • Văn hoá Hà Tĩnh - dòng mạch ngọt ngào
  2020-01-31 09:30:00

  (Baohatinh.vn) - Ẩn mình trong sự khắc nghiệt là một dòng mạch ngọt ngào. Nhìn lại văn hoá Hà Tĩnh suốt chiều dài gần 190 năm lịch sử, ta có thể khẳng định điều đó. Nghị quyết TƯ 5 (khoá VIII) đã mở ra những vấn đề mới và tạo động lực để Hà Tĩnh xây dựng những giá trị văn hoá mới, con người mới.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]