• “Lên đời” ví, giặm Hà Tĩnh...
    2017-10-29 15:18:00

    (Baohatinh.vn) - Xây dựng nông thôn mới (NTM) cốt yếu là làm cho đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Từ mục tiêu quan trọng ấy và xuất phát từ cội rễ vùng văn hóa đậm đà, Nghi Xuân đã nỗ lực xây dựng hình ảnh riêng về sắc màu văn hóa, trong đó, tiêu biểu là đưa ví, giặm thành sản phẩm phục vụ du lịch.

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]