• Nợ xấu gia tăng, Hà Tĩnh triển khai nhiều giải pháp xử lý
    2018-12-01 13:02:00

    (Baohatinh.vn) - Đến ngày 31/10/2018, nợ xấu chiếm 1,57% tổng dư nợ trên toàn địa bàn, tăng 0,21% so với cuối năm 2017. Trước thực trạng này, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương tích cực phối hợp với ngành ngân hàng xử lý hiệu quả nợ xấu.

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]