• Vietcombank tuyển dụng 2 cán bộ
    2019-04-16 11:15:00

    Nhằm phục vụ yêu cầu hoạt động kinh doanh, Vietcombank cần tuyển dụng 02 cán bộ chưa có kinh nghiệm: 01 Cán bộ Khách hàng;  01 Kế toán/GDV.

  • Vietcombank chi nhánh Hà Tĩnh tuyển dụng 05 cán bộ
    2018-07-11 07:35:00

    Vietcombank cần tuyển dụng cán bộ CÓ KINH NGHIỆM và CHƯA CÓ KINH NGHIỆM cho Chi nhánh Hà Tĩnh gồm: 02 Cán bộ Khách hàng, 02 Cán bộ Khách hàng và 01 Cán bộ Kế toán/Giao dịch viên.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]