• Hà Tĩnh hướng tới vụ đông thắng lợi
    2020-09-25 09:39:00

    (Baohatinh.vn) - Xác định sẽ có những khó khăn do thời tiết, ngành Nông nghiệp Hà Tĩnh và các địa phương đang gấp rút thực hiện nhiều biện pháp để có được vụ đông “ăn chắc”, thắng lợi.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]