• Văn phòng HĐND tỉnh đỡ đầu xã Thạch Thắng xây dựng NTM
    2016-07-15 19:45:00

    (Baohatinh.vn) - Thực hiện Quyết định 1280 của UBND tỉnh về chấp thuận và giao đỡ đầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2015-2020, chiều 15/7, Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức làm việc với UBND xã Thạch Thắng (Thạch Hà -Hà Tĩnh)) ký kết chương trình phối hợp, đỡ đầu. Cùng dự có các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y và Võ Hồng Hải.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]