• Sáp nhập thôn, nâng cao năng lực lãnh đạo chi bộ
    2018-12-28 05:41:00

    (Baohatinh.vn) - Từ một xã thuần nông khó khăn của huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), xã Thạch Thắng có sự vươn lên mạnh mẽ nhờ sự đóng góp quan trọng của công tác xây dựng Đảng trên cơ sở thực hiện tinh giản bộ máy và hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]