• Chủ doanh nghiệp quan tâm, lao động tự giác đảm bảo ATVSLĐ
    2018-07-09 09:01:00

    (Baohatinh.vn) - An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là một trong những vấn đề được quan tâm nhiều nhất tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tại Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. Những thay đổi trong nhận thức, hành vi của người đứng đầu các doanh nghiệp đã thực sự tạo nên sự chuyển biến rõ nét trong công tác ATVSLĐ trên địa bàn.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]