• Từ không tới có, biến khó thành dễ
    2017-04-24 09:59:00

    (Baohatinh.vn) - “Mỗi cuộc cách mạng ở mỗi giai đoạn đều có những thuận lợi và khó khăn khác nhau. Điều quan trọng là Đảng và chính quyền mạnh, tạo được sự đồng hành trong nhân dân...”, ông Nguyễn Phi Trưng - Chủ tịch UBND xã Thạch Long (Thạch Hà - Hà Tĩnh) chia sẻ về những bài học trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]