Từ khóa: "tiểu đoàn D19. huấn luyện dự bị động viên"

2 kết quả

Những hình ảnh cảm động của con trẻ khiến người lớn phải suy ngẫm

Những hình ảnh cảm động của con trẻ khiến người lớn phải suy ngẫm

Nhiều lúc chính trẻ em mới là tấm gương sáng để chúng ta học về cách quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Mỗi hình ảnh sau đây ẩn chứa một câu chuyện đầy cảm động về các mạnh thường quân ’nhí’ sẽ cho bạn thấy rằng cuộc sống vẫn còn nhiều điều tươi đẹp.