Từ khóa: "Tình huống A2 là gì?"

3 kết quả

Diễn tập phòng thủ cấp xã ở Lộc Hà giúp lực lượng cơ sở chủ động ứng phó với mọi tình huống

Diễn tập phòng thủ cấp xã ở Lộc Hà giúp lực lượng cơ sở chủ động ứng phó với mọi tình huống

Ngoài củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc thì đợt diễn tập phòng thủ cấp xã ở Mai Phụ, Thạch Kim và Phù Lưu (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) khoảng gần cuối tháng 10 vừa qua còn là dịp để soát xét tình hình, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.