Từ khóa: "Tuần Văn hóa “Linh thiêng Đồng Lộc”"

4 kết quả

Khai mạc Tuần văn hóa “Linh thiêng Đồng Lộc”

Khai mạc Tuần văn hóa “Linh thiêng Đồng Lộc”

Tuần văn hóa “Linh thiêng Đồng Lộc” (Hà Tĩnh) là dịp để giáo dục truyền thống cách mạng, ý chí tự lực tự cường của các thế hệ Nhân dân, đặc biệt là thanh niên trong các cuộc kháng chiến...
Sẵn sàng cho Tuần lễ kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Đồng Lộc

Sẵn sàng cho Tuần lễ kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Đồng Lộc

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Tuần lễ kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Đồng Lộc và 55 năm chiến tích Làng K130 (1968-2023) đang được các cấp, ngành, đoàn thể ở Hà Tĩnh và Trung ương ráo riết thực hiện, sẵn sàng cho sự kiện diễn ra thành công.