Từ khóa: "TV360"

2 kết quả

TV360 - xem truyền hình thời đại chuyển dịch số

TV360 - xem truyền hình thời đại chuyển dịch số

Từ ngày đầu xuất hiện, truyền hình mặt đất đã làm thay đổi cả thế giới. Tuy nhiên, với sự phát triển của kỹ thuật, truyền hình công nghệ cũ trở nên lỗi thời. Đặc biệt, trong thời đại chuyển dịch số, đây là thời điểm “vàng” cho truyền hình OTT phát triển.