07/10/2019 05:49
(Baohatinh.vn) - Thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, lực lượng công an chính quy cấp xã trên địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã từng bước phát huy được vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, được chính quyền và nhân dân các địa phương ghi nhận, ủng hộ.
Lê Tuấn - Thanh Hoài

Mới nhất

Nổi bật


Xem thêm
Tắt [X]